Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi phổ biến nhất về cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi và những gì có thể làm cho bạn.

Trang web này tồn tại được bao lâu?

Your Mini-Website/Digital V-Card/WhatsApp Store will be live according to your Plan. After Expiring the Plan Term and if, you did not renew, Your site will be Unavailable to Public, After renewing on your end. Site will be available to public.

Tôi có thể cài đặt/tải lên bất cứ thứ gì tôi muốn trên đó không?

No. You can upload only Photos in Image Library in V-Card, Profile Picture and Cover Image in V-Card and Products Image in WhatsApp Store.

Làm cách nào tôi có thể di chuyển sang trang web khác?

No, You can Only use on this website. Migration option not available yet.

Tôi có thể thay đổi tên miền bạn cung cấp cho tôi không?

You can generate Personalized link for your WhatsApp Store and V-Card. But, Can not add own domain. We are working for Custom Domain Addition. We will Inform you when ready.

Tôi có thể tạo bao nhiêu trang web cùng một lúc?

With Personal Plan, You can create 2 Sites at Once. With, Business Plan, You can create unlimited Mini-Website/WhatsApp Store.

Làm thế nào tôi có thể liên lạc với bạn?

You can contact us through E-mail info@fastpresentation.com. Also, You can live chat with support team, Click on Chat head button. Support Team will reply to your query.

Không tìm thấy câu trả lời?